บัตรรับรองพระแท้ในหมวด : เครื่องราง

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

ตะกรุดไม้ลวก หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

ตะกรุดไม้ลวก หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017060001

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

กะลาแกะพระราหู รุ่นเก้ามงคล อ.จืด วัดโพธิ์ฌศรษฐี จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

กะลาแกะพระราหู รุ่นเก้ามงคล อ.จืด วัดโพธิ์ฌศรษฐี จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017060002

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

กะลาแกะพระราหู ศิปล์ลุงศรีเล็ก พระอาจารย์ปิ่น วัดศรีษะทอง จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

กะลาแกะพระราหู ศิปล์ลุงศรีเล็ก พระอาจารย์ปิ่น วัดศรีษะทอง จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017060007

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

กะลาแกละพระราหูทรงกลม ศิลป์ลุงศรีใหญ่ พระอาจารย์ปิ่น วัดศรีษะทอง จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

กะลาแกละพระราหูทรงกลม ศิลป์ลุงศรีใหญ่ พระอาจารย์ปิ่น วัดศรีษะทอง จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017060009

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

กะลาลูกแกละพระราหู ศิลป์ลุงศรีใหญ่

ชื่อพระ :

Amulet name

กะลาลูกแกละพระราหู ศิลป์ลุงศรีใหญ่

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017060010

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

เบี้ยแก้หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

เบี้ยแก้หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017070009

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

กุมารทองรุ่นแรก พิมพ์หูยาว หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

กุมารทองรุ่นแรก พิมพ์หูยาว หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017070010

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

กะลาแกะพระราหูอมจันทร์

ชื่อพระ :

Amulet name

กะลาแกะพระราหูอมจันทร์

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017070011

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

หมากทุย หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง จ.กทม.

ชื่อพระ :

Amulet name

หมากทุย หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง จ.กทม.

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017070012

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

กะลาแกะพระราหูอมจันทร์ หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

กะลาแกะพระราหูอมจันทร์ หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017070013

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

เบี้ยแก้ หลวงปู่รอด วัดนายโรง จ.กทม.

ชื่อพระ :

Amulet name

เบี้ยแก้ หลวงปู่รอด วัดนายโรง จ.กทม.

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017070014

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

โค ศุภราช (วัว) เนื้อทองแดง หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

โค ศุภราช (วัว) เนื้อทองแดง หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017070025

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

กะลาแกะพระราหู อาจารย์ปิ่น วัดศรีษะทอง จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

กะลาแกะพระราหู อาจารย์ปิ่น วัดศรีษะทอง จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017070026

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

เบี้ยแก้อาจารย์กา วัดแค จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

เบี้ยแก้อาจารย์กา วัดแค จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017070035

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

เบี้ยแก้พระอาจารย์กา วัดแค จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

เบี้ยแก้พระอาจารย์กา วัดแค จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017070036

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

ตะกรุดครบชุด,เบี้ยแก้ พระอาจารย์กา วัดแค จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

ตะกรุดครบชุด,เบี้ยแก้ พระอาจารย์กา วัดแค จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017070037

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

ตะกรุดลูกอมหัวใจโลคธาตุ หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ จ.สมุทรสงคราม

ชื่อพระ :

Amulet name

ตะกรุดลูกอมหัวใจโลคธาตุ หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ จ.สมุทรสงคราม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017070046

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

วัวธนู3

ชื่อพระ :

Amulet name

วัวธนู3

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017070051

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

เบี้ยแก้รุ่น ไทยโทเร ห่วงสแตนเลส หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

เบี้ยแก้รุ่น ไทยโทเร ห่วงสแตนเลส หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017070053

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

กะลาตาเดียวแกะ พระราหูอมจันทร์ พระอาจารปิ่น วัดศีรษะทอง จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

กะลาตาเดียวแกะ พระราหูอมจันทร์ พระอาจารปิ่น วัดศีรษะทอง จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017070054

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

กุมารดูดรกพิมพ์เล็ก เนื้อเงิน หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

กุมารดูดรกพิมพ์เล็ก เนื้อเงิน หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017070055

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

กะลาตาเดียวแกะ พระราหูอมจันทร์ พระอาจารปิ่น วัดศีรษะทอง จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

กะลาตาเดียวแกะ พระราหูอมจันทร์ พระอาจารปิ่น วัดศีรษะทอง จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017070069

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

กะลาตาเดียวแกะ พระราหูอมจันทร์ อาจารจืด วัดโพธิ์เศรษฐี จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

กะลาตาเดียวแกะ พระราหูอมจันทร์ อาจารจืด วัดโพธิ์เศรษฐี จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017070070

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

ตะกรุดลูกอมหัวใจโลกธาตุ เนื่อเงิน หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ จ.สมุทรสงคราม

ชื่อพระ :

Amulet name

ตะกรุดลูกอมหัวใจโลกธาตุ เนื่อเงิน หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ จ.สมุทรสงคราม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017070078

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

เบี้ยแก้รุ่น ไทยโทเร ห่วงสแตนเลส หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

เบี้ยแก้รุ่น ไทยโทเร ห่วงสแตนเลส หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017080003

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

เบี้ยแก้รุ่น  หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

เบี้ยแก้รุ่น หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017080004

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

เบี้ยแก้รุ่น หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

เบี้ยแก้รุ่น หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017080005

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

เบี้ยแก้รุ่น ไทยโทเร ห่วงสแตนเลส หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

เบี้ยแก้รุ่น ไทยโทเร ห่วงสแตนเลส หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017080006

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

กะลาตาเดียวแกะ พระราหูอมจันทร์ พระอาจารปิ่น วัดศีรษะทอง จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

กะลาตาเดียวแกะ พระราหูอมจันทร์ พระอาจารปิ่น วัดศีรษะทอง จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017080007

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

กะลาตาเดียวแกะ พระราหูอมจันทร์ พระอาจารปิ่น วัดศีรษะทอง จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

กะลาตาเดียวแกะ พระราหูอมจันทร์ พระอาจารปิ่น วัดศีรษะทอง จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017080008

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

ตะกรุดโทน เนื้อทองแดง หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

ตะกรุดโทน เนื้อทองแดง หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017080009

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

นางพิมพ์ เนื้อไม้ตะเคียน อาจารย์อั๊บ วัดท้องไทร

ชื่อพระ :

Amulet name

นางพิมพ์ เนื้อไม้ตะเคียน อาจารย์อั๊บ วัดท้องไทร

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017080010

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

กะลาตาเดียวแกะ พระราหูอมจันทร์ หลวงพ่อน้อย วัดศีรษะทอง จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

กะลาตาเดียวแกะ พระราหูอมจันทร์ หลวงพ่อน้อย วัดศีรษะทอง จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017080011

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

ปลัดปาน3

ชื่อพระ :

Amulet name

ปลัดปาน3

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017080012

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

กุมารทองรุ่นสาม ขนาดบูชา

ชื่อพระ :

Amulet name

กุมารทองรุ่นสาม ขนาดบูชา

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017080013

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

ลูกอมมหาจินดามณีมนตราคม พระปลัดปาน วัดตุ๊กตา จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

ลูกอมมหาจินดามณีมนตราคม พระปลัดปาน วัดตุ๊กตา จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017080020

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

ตะกรุดโทน เนื้อตะกั่ว หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

ตะกรุดโทน เนื้อตะกั่ว หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017080024

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

น้ำเต้า

ชื่อพระ :

Amulet name

น้ำเต้า

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017080025

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

น้ำเต้าขาว

ชื่อพระ :

Amulet name

น้ำเต้าขาว

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017080026

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

เบี้ยแก้รุ่น  หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

เบี้ยแก้รุ่น หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017080027

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

ตะกรุดโทน เนื้อตะกั่ว หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

ตะกรุดโทน เนื้อตะกั่ว หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017080029

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

เสือเผ่น มหาอำนาจ รุ่นแรก หลวงพ่อสุด วัดกาหลง จ.สมุทรสาคร

ชื่อพระ :

Amulet name

เสือเผ่น มหาอำนาจ รุ่นแรก หลวงพ่อสุด วัดกาหลง จ.สมุทรสาคร

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017080033

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

กุมารทอง เนื้อดินผสมผง รุ่นแรก หลวงปู่เเย้ม วัดสามง่าม จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

กุมารทอง เนื้อดินผสมผง รุ่นแรก หลวงปู่เเย้ม วัดสามง่าม จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017090001

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

กุมารทองเนื้อดิน รุ่นสี่ หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

กุมารทองเนื้อดิน รุ่นสี่ หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017090003

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

กะลาตาเดียวแกะ พระราหูอมจันทร์ พระอาจารปิ่น วัดศีรษะทอง จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

กะลาตาเดียวแกะ พระราหูอมจันทร์ พระอาจารปิ่น วัดศีรษะทอง จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017090004

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

กะลาตาเดียวแกะ พระราหูอมจันทร์ หลวงพ่อน้อย วัดศีรษะทอง จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

กะลาตาเดียวแกะ พระราหูอมจันทร์ หลวงพ่อน้อย วัดศีรษะทอง จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017090007

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

เบี้ยแก้รุ่น  หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

เบี้ยแก้รุ่น หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017090008

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

กุมารทองเนื้อดินขนาดบูชา รุ่นสอง หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

กุมารทองเนื้อดินขนาดบูชา รุ่นสอง หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017090009

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

ตะกรุดสาริกา เนื้อทองคำ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง

ชื่อพระ :

Amulet name

ตะกรุดสาริกา เนื้อทองคำ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017090011

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

มีดหมอหลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน จ.ลพบุรี

ชื่อพระ :

Amulet name

มีดหมอหลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน จ.ลพบุรี

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017090016

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

เบี้ยแก้รุ่น  หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

เบี้ยแก้รุ่น หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017100001

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

นางขวักขนาดห้อยคอ หลวงพ่อย้อย วัดใหม่สุคนธาราม

ชื่อพระ :

Amulet name

นางขวักขนาดห้อยคอ หลวงพ่อย้อย วัดใหม่สุคนธาราม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017100015

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

ตะกรุดสาริกา เนื้อทองเงิน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง

ชื่อพระ :

Amulet name

ตะกรุดสาริกา เนื้อทองเงิน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017100018

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

ตะกรุดจันทร์เพ็ญ หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ จ.สมุทรสาคร

ชื่อพระ :

Amulet name

ตะกรุดจันทร์เพ็ญ หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ จ.สมุทรสาคร

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017100020

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

ตะกรุดสาริกา เนื้อเงิน หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ จ.สมุทรสาคร

ชื่อพระ :

Amulet name

ตะกรุดสาริกา เนื้อเงิน หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ จ.สมุทรสาคร

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017100027

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

ตะกรุดจันทร์เพ็ญ เนื้อทองแดง หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ จ.สมุทสาคร

ชื่อพระ :

Amulet name

ตะกรุดจันทร์เพ็ญ เนื้อทองแดง หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ จ.สมุทสาคร

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017110002

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

กะลาตาเดียวแกะ พระราหูอมจันทร์ พระอาจารย์ปิ่น วัดศีรษะทอง จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

กะลาตาเดียวแกะ พระราหูอมจันทร์ พระอาจารย์ปิ่น วัดศีรษะทอง จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017110003

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

กะลาตาเดียวแกะ พระราหูอมจันทร์ พระอาจารย์ปิ่น วัดศีรษะทอง จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

กะลาตาเดียวแกะ พระราหูอมจันทร์ พระอาจารย์ปิ่น วัดศีรษะทอง จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017110004

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

ปลาตะเพียน เนื้อโลหะ หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก จ.อยุธยา

ชื่อพระ :

Amulet name

ปลาตะเพียน เนื้อโลหะ หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก จ.อยุธยา

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017110005

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

ปลาตะเพียน เนื้อโลหะ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ,นครสวรรค์

ชื่อพระ :

Amulet name

ปลาตะเพียน เนื้อโลหะ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ,นครสวรรค์

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017110006

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

น้ำเต้ากันไฟ สังวราชุ่ม วัดพลับ กทม.

ชื่อพระ :

Amulet name

น้ำเต้ากันไฟ สังวราชุ่ม วัดพลับ กทม.

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017110010

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

สิงห์งาแกะ หลวงพ่อมุ้ย วัดดอนไร่ จ.สุพรรนบุรี

ชื่อพระ :

Amulet name

สิงห์งาแกะ หลวงพ่อมุ้ย วัดดอนไร่ จ.สุพรรนบุรี

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017110014

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

ตะกรุดโทน หนังเสือลงอักขระถักเชือกคลุม หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

ตะกรุดโทน หนังเสือลงอักขระถักเชือกคลุม หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017110017

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

ตะกรุดโทน ถุงปูนลงอักขระถักเชือกคลุม หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

ตะกรุดโทน ถุงปูนลงอักขระถักเชือกคลุม หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017110018

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

กะลาตาเดียวแกะ พระราหูอมจันทร์ พระอาจารย์นิตย์ วัดศีรษะทอง จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

กะลาตาเดียวแกะ พระราหูอมจันทร์ พระอาจารย์นิตย์ วัดศีรษะทอง จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017110020

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

กะลาตาเดียวแกะ พระราหูอมจันทร์ พระอาจารย์นิตย์ วัดศีรษะทอง จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

กะลาตาเดียวแกะ พระราหูอมจันทร์ พระอาจารย์นิตย์ วัดศีรษะทอง จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017110021

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

กะลาตาเดียวแกะ พระราหูอมจันทร์ พระอาจารปิ่น วัดศีรษะทอง จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

กะลาตาเดียวแกะ พระราหูอมจันทร์ พระอาจารปิ่น วัดศีรษะทอง จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017110022

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

กะลาตาเดียวแกะ พระราหูอมจันทร์ พระอาจารปิ่น วัดศีรษะทอง จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

กะลาตาเดียวแกะ พระราหูอมจันทร์ พระอาจารปิ่น วัดศีรษะทอง จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017110023

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

ตะกรุดจันทร์เพ็ญ เนื้อทองแดง หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ จ.สมุทสาคร

ชื่อพระ :

Amulet name

ตะกรุดจันทร์เพ็ญ เนื้อทองแดง หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ จ.สมุทสาคร

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017110024

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

เบี้ยแก้รุ่น  หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

เบี้ยแก้รุ่น หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2018010008

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

เบี้ยแก้ หลวงปู่เพิ่ม ห่วงสแตนเลส

ชื่อพระ :

Amulet name

เบี้ยแก้ หลวงปู่เพิ่ม ห่วงสแตนเลส

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2018010009

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

ตะกรุดไม้ลวก หลวงพ่อน้อย วัดศีรษะทอง จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

ตะกรุดไม้ลวก หลวงพ่อน้อย วัดศีรษะทอง จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2018010010

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

ตะกรุดหนังหน้าผากเสือ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

ตะกรุดหนังหน้าผากเสือ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2018010011

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

เบี้ยแก้ หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว

ชื่อพระ :

Amulet name

เบี้ยแก้ หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2018010012

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

เครื่ิองรางชักเชือกลงรักเก่า ไม่ทราบที่

ชื่อพระ :

Amulet name

เครื่ิองรางชักเชือกลงรักเก่า ไม่ทราบที่

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2018010013

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

กะลาแกะพระปิดตาหลังตะกรุดทองคำ

ชื่อพระ :

Amulet name

กะลาแกะพระปิดตาหลังตะกรุดทองคำ

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2018010014

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

กะลาตาเดียวแกะ พระราหูอมจันทร์ พระอาจารย์ปิ่น วัดศีรษะทอง จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

กะลาตาเดียวแกะ พระราหูอมจันทร์ พระอาจารย์ปิ่น วัดศีรษะทอง จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2018010015

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

ตะกรุด เนื้อตะกั่ว ถักเชือกลงรัก ขนาดยาว2นิ้ว หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท

ชื่อพระ :

Amulet name

ตะกรุด เนื้อตะกั่ว ถักเชือกลงรัก ขนาดยาว2นิ้ว หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2018020001

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

ตะกรุด เนื้อทองแดง ขนาดยาว4นิ้ว หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พ.ศ.2513

ชื่อพระ :

Amulet name

ตะกรุด เนื้อทองแดง ขนาดยาว4นิ้ว หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พ.ศ.2513

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2018020004

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

ลูกอม ชินบัญชร พ.ศ. ๒๕๔๖ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ จ.ระยอง

ชื่อพระ :

Amulet name

ลูกอม ชินบัญชร พ.ศ. ๒๕๔๖ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ จ.ระยอง

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2018020005

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

ตะกรุด เนื้อตะกั่ว หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม จนครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

ตะกรุด เนื้อตะกั่ว หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม จนครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2018020033

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

ตะกรุดเนื้อฝาบาตร ถักเชือกลงรัก หลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.อยุธยา

ชื่อพระ :

Amulet name

ตะกรุดเนื้อฝาบาตร ถักเชือกลงรัก หลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.อยุธยา

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2018020039

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

ตะกรุดโทน เนื้อทองแดง พ.ศ. ๒๕๑๓ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง

ชื่อพระ :

Amulet name

ตะกรุดโทน เนื้อทองแดง พ.ศ. ๒๕๑๓ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2018020040

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

เบี้ยแก้รุ่น  หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

เบี้ยแก้รุ่น หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2018030028

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

กะลาตาเดียวแกะ พระราหูอมจันทร์ หลวงพ่อน้อย วัดศีรษะทอง จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

กะลาตาเดียวแกะ พระราหูอมจันทร์ หลวงพ่อน้อย วัดศีรษะทอง จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2018040001

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

กะลาตาเดียวแกะ พระราหูอมจันทร์ พระอาจารปิ่น วัดศีรษะทอง จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

กะลาตาเดียวแกะ พระราหูอมจันทร์ พระอาจารปิ่น วัดศีรษะทอง จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2018040007

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

กะลาตาเดียว แกะพระปิดตา พระอาจารปิ่น วัดศีรษะทอง จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

กะลาตาเดียว แกะพระปิดตา พระอาจารปิ่น วัดศีรษะทอง จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2018040013

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

สิงห์หัวเงาะ งาแกะ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

สิงห์หัวเงาะ งาแกะ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2018040014

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

สิงห์งาแกะ หลวงพ่อหอม วัดชากหมาก จ.ระยอง

ชื่อพระ :

Amulet name

สิงห์งาแกะ หลวงพ่อหอม วัดชากหมาก จ.ระยอง

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2018040022

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

แผ่นตะกรุด เนื้อทองแดง หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ จ.สมุทรสาคร

ชื่อพระ :

Amulet name

แผ่นตะกรุด เนื้อทองแดง หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ จ.สมุทรสาคร

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2018050012

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

ตะกรุดโทน เนื้อทองแดง หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ จ.สมุทรสาคร

ชื่อพระ :

Amulet name

ตะกรุดโทน เนื้อทองแดง หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ จ.สมุทรสาคร

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2018050013

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

ตะกรุดโทน เนื้อทองแดง หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ จ.สมุทรสาคร

ชื่อพระ :

Amulet name

ตะกรุดโทน เนื้อทองแดง หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ จ.สมุทรสาคร

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2018050014

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

ตะกรุดโทน เนื้อทองแดง หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ จ.สมุทรสาคร

ชื่อพระ :

Amulet name

ตะกรุดโทน เนื้อทองแดง หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ จ.สมุทรสาคร

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2018050015

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

ตะกรุดจันทร์เพ็ญ เนื้อทองแดง หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ จ.สมุทสาคร

ชื่อพระ :

Amulet name

ตะกรุดจันทร์เพ็ญ เนื้อทองแดง หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ จ.สมุทสาคร

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2018050016

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

ตะกรุดจันทร์เพ็ญ เนื้อทองแดง หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ จ.สมุทสาคร

ชื่อพระ :

Amulet name

ตะกรุดจันทร์เพ็ญ เนื้อทองแดง หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ จ.สมุทสาคร

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2018050017

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

ตะกรุดหนังสือหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระ จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

ตะกรุดหนังสือหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระ จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2018050022

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

เบี้ยเงินลงยาหลวงปู่เจือวัดกลางบางเเก้วมีจาร

ชื่อพระ :

Amulet name

เบี้ยเงินลงยาหลวงปู่เจือวัดกลางบางเเก้วมีจาร

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2018050025

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

เบี้ยเงินลงยาหลวงปู่เจือวัดกลางบางเเก้วมีจาร

ชื่อพระ :

Amulet name

เบี้ยเงินลงยาหลวงปู่เจือวัดกลางบางเเก้วมีจาร

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2018050026

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

สิงห์เมตตาบารมีหลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม

ชื่อพระ :

Amulet name

สิงห์เมตตาบารมีหลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2018050037

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

ตะกรุดโทน เนื้อตะกั่ว หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ จ.สมุทรสาคร

ชื่อพระ :

Amulet name

ตะกรุดโทน เนื้อตะกั่ว หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ จ.สมุทรสาคร

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2018050042

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

ตะกรุดโทน เนื้อทองแดง หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ จ.สมุทรสาคร

ชื่อพระ :

Amulet name

ตะกรุดโทน เนื้อทองแดง หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ จ.สมุทรสาคร

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2018050049

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

ตะกรุดมหารูด เนื้อตะกั่ว หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

ตะกรุดมหารูด เนื้อตะกั่ว หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2018050051

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

ตะกรุด108ดอก เนื้อสามกษัตริย์ หลวงพ่อสุด วัดกาหลง

ชื่อพระ :

Amulet name

ตะกรุด108ดอก เนื้อสามกษัตริย์ หลวงพ่อสุด วัดกาหลง

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2018060017

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

ตะกรุดสามกษัตริย์ หลวงพ่อทบ วัดชนแดน

ชื่อพระ :

Amulet name

ตะกรุดสามกษัตริย์ หลวงพ่อทบ วัดชนแดน

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2018060020

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

เสื้อยันต์ หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พ.ศ. ๒๔๘๕

ชื่อพระ :

Amulet name

เสื้อยันต์ หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พ.ศ. ๒๔๘๕

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2018060024

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

เสื้อยันต์ หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พ.ศ. ๒๔๘๕

ชื่อพระ :

Amulet name

เสื้อยันต์ หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พ.ศ. ๒๔๘๕

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2018060025

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

ตะกรุดถุงปูน หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

ตะกรุดถุงปูน หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2018060026

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

เสื้อยันต์ หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พ.ศ. ๒๔๘๕

ชื่อพระ :

Amulet name

เสื้อยันต์ หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พ.ศ. ๒๔๘๕

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2018060027

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

กะลาตาเดียวแกะ พระราหูอมจันทร์ หลวงพ่อพุฒ วัดกลางบางพระ จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

กะลาตาเดียวแกะ พระราหูอมจันทร์ หลวงพ่อพุฒ วัดกลางบางพระ จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2018060029

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

กะลาตาเดียวแกะ พระราหูอมจันทร์ พระอาจารย์ปิ่น วัดศีรษะทอง จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

กะลาตาเดียวแกะ พระราหูอมจันทร์ พระอาจารย์ปิ่น วัดศีรษะทอง จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2018070001

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

กะลาตาเดียวแกะ พระราหูอมจันทร์ พระอาจารย์ปิ่น วัดศีรษะทอง จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

กะลาตาเดียวแกะ พระราหูอมจันทร์ พระอาจารย์ปิ่น วัดศีรษะทอง จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2018060030

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

กะลาตาเดียวแกะ พระราหูอมจันทร์ พระอาจารย์ปิ่น วัดศีรษะทอง จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

กะลาตาเดียวแกะ พระราหูอมจันทร์ พระอาจารย์ปิ่น วัดศีรษะทอง จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2018070002

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

สิงห์ไม้แกะ รุ่น 100ปี พระครูรอด วัดบางน้ำวน จ.สมุทรสาคร

ชื่อพระ :

Amulet name

สิงห์ไม้แกะ รุ่น 100ปี พระครูรอด วัดบางน้ำวน จ.สมุทรสาคร

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2018070006

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

ตะกรุดเนื้อฝาบาตร มีเกสา หลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.อยุธยา

ชื่อพระ :

Amulet name

ตะกรุดเนื้อฝาบาตร มีเกสา หลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.อยุธยา

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2018080008

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

ตะกรุดจันทร์เพ็ญ เนื้อทองแดง หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ จ.สมุทสาคร

ชื่อพระ :

Amulet name

ตะกรุดจันทร์เพ็ญ เนื้อทองแดง หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ จ.สมุทสาคร

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2018100001

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

ตะกรุดโทน หลวงพ่อทบ วัดชนแดน

ชื่อพระ :

Amulet name

ตะกรุดโทน หลวงพ่อทบ วัดชนแดน

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2018100002