บัตรรับรองพระแท้ในหมวด : พระกริ่ง

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

พระกริ่งใหญ่ พ.ศ.๒๔๘๔ วัดชนะสงคราม จ.กทม.

ชื่อพระ :

Amulet name

พระกริ่งใหญ่ พ.ศ.๒๔๘๔ วัดชนะสงคราม จ.กทม.

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017070015

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

พระกริ่งเขมร เนื้อสัมฤทธิ์

ชื่อพระ :

Amulet name

พระกริ่งเขมร เนื้อสัมฤทธิ์

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017080022

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

พระกริ่งสมาธิ พ.ศ.๒๔๙๓ เจ้าคุณศรี วัดสุทัศน์เทพวราราม จ. กทม.

ชื่อพระ :

Amulet name

พระกริ่งสมาธิ พ.ศ.๒๔๙๓ เจ้าคุณศรี วัดสุทัศน์เทพวราราม จ. กทม.

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017080023

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

หลวงพ่อโสธรกรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย

ชื่อพระ :

Amulet name

หลวงพ่อโสธรกรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017100002