บัตรรับรองพระแท้ในหมวด : พระกรุ

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

พระร่วงนั่งข้างรัศมี กรุวัดกลาง เนื้อชินสนิมแดง จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

พระร่วงนั่งข้างรัศมี กรุวัดกลาง เนื้อชินสนิมแดง จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017060012

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

พระร่วงนั่งข้างรัศมี กรุวัดกลาง เนื้อชินสนิมแดง จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

พระร่วงนั่งข้างรัศมี กรุวัดกลาง เนื้อชินสนิมแดง จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017070016

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

พระร่วงนั่งข้างรัศมี กรุวัดกลาง เนื้อชินสนิมแดง จ.นครปฐม

ชื่อพระ :

Amulet name

พระร่วงนั่งข้างรัศมี กรุวัดกลาง เนื้อชินสนิมแดง จ.นครปฐม

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017070076

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

พระท่ามะปราง เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก

ชื่อพระ :

Amulet name

พระท่ามะปราง เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2018020002

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

พรพหูยาน เนื้อชินเขียว จ.ลพบุรี

ชื่อพระ :

Amulet name

พรพหูยาน เนื้อชินเขียว จ.ลพบุรี

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2018020003