บัตรรับรองพระแท้ในหมวด : อื่น ๆ

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

พระท่ากระดาน หลวงพ่อสอน วัดทุ่งลาดหญ้า

ชื่อพระ :

Amulet name

พระท่ากระดาน หลวงพ่อสอน วัดทุ่งลาดหญ้า

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017090013

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

พระหลวงพ่อ พระพุทธโสธร พ.ศ. ๒๕๓๐

ชื่อพระ :

Amulet name

พระหลวงพ่อ พระพุทธโสธร พ.ศ. ๒๕๓๐

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2018010005

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

ล๊อกเก็ตพระสังฆราชวาสน์ วัดราชบพิธ

ชื่อพระ :

Amulet name

ล๊อกเก็ตพระสังฆราชวาสน์ วัดราชบพิธ

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2018060019

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

ล๊อกเก็ตหลังสาริกา หลวงพ่อเคน วัดเขาอีโต้ จ.ปราจีนบุรี

ชื่อพระ :

Amulet name

ล๊อกเก็ตหลังสาริกา หลวงพ่อเคน วัดเขาอีโต้ จ.ปราจีนบุรี

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2018070007