บัตรรับรองพระแท้ในหมวด : พระชัย

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ.2508

ชื่อพระ :

Amulet name

พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ.2508

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017090005

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

พระยอดธง หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง

ชื่อพระ :

Amulet name

พระยอดธง หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง

 
WWW.PRASURE.COM
No. PS-2017100016